จัดฟันโลหะ

จัดฟันด้วยยางหลากหลายสีสัน

เราอาจชอบที่จะเปลี่ยนสียางจัดฟันทุก ๆ เดือน แต่สิ่งที่สำคัญคือเรารู้หรือเปล่าว่าฟันของเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปยังไง และโดยใคร เพราะผลสุดท้ายคนที่จะทำให้เรายิ้มสวยขึ้น สุขภาพเหงือกและฟันแข็งแรงขึ้น คือทันตแพทย์ผู้จัดฟันให้เรานั่นเอง

DSC1211-resize.jpg

ทันตแพทย์จัดฟันด้วยยางหลากสีสันที่ Smile Operations คือใคร

ทันตแพทย์จัดฟันที่ Smile Operations คือ  ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต ทญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา และ ทญ.ดารินทร์ ปฏิเวธภิญโญ เป็นทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันที่ได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญจากทั้งทันตแพทยสภา และสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ซึ่งต้องผ่านการฝึกอบรมทางทันตกรรมจัดฟันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 10,000 ชม. รวมทั้งมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งต้องผ่านการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทันตกรรมจัดฟันที่ถูกต้องตามกฎหมายกับทันตแพทยสภา คุณจึงมั่นใจได้ ว่าใครที่กำลังเคลื่อนฟันในปากของคุณอยู่

แบรคเกตจัดฟัน ลวดจัดฟัน และยางโอริงหลากสีสันคุณภาพระดับเวิลด์คลาส

ที่ Smile Operations เรามีแนวคิดว่า อาหารที่อร่อย นอกจากจะถูกปรุงโดยเชฟฝีมือยอดเยี่ยมแล้ว วัตถุดิบต้องคุณภาพดีเลิศด้วย เราจึงให้ความสำคัญกับคุณภาพของอุปกรณ์ทางทันตกรรมจัดฟันอย่างมาก เพื่อผลลัพธ์ที่ดี เพื่อผดุงไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณของทันตแพทย์ไทย