การจัดฟันแบบปรับแต่งเฉพาะบุคคล (Tailored-Made orthodontic Tx)

          โดยทั่วไป การจัดฟันจะใช้อุปกรณ์สำเร็จรูป ได้แก่ เหล็กจัดฟัน(แบรคเกต) และลวดจัดฟัน ที่ผลิตออกมาขนาดเดียวกัน และใช้กับคนไข้ทุกคนซึ่งในความเป็นจริง ทุกคนเองก็มีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน เช่น ฟันหน้าที่ซี่ใหญ่เล็กไม่เท่ากัน รากของฟันที่ตรงหรือคดงอในความโค้งที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่ออิทธิพลที่อุปกรณ์จัดฟันจะส่งแรงกระทำต่อซี่ฟันแต่ละซี่ เพื่อเคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่ทันตแพทย์ต้องการ ในโลกนี้ไม่มีคำว่า one size fits all มีแต่คนแต่ละคนที่ล้วนแล้วแต่ต้องการอุปกรณ์จัดฟันที่จำเพาะเจาะจงต่อเขาเอง รอยยิ้มที่ได้จึงจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เพราะได้อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อฟันของเราโดยเฉพาะ

จัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร

ที่ Smile Operations

          เราเลือกใช้เฉพาะอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อคนไข้แต่ละคนเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น ระบบอินวิสไลน์ (อุปกรณ์จัดฟันชนิดใสแบบถอดเพื่อรับประทานอาหารหรือแปรงฟันได้) ระบบอินซิกเนีย (อุปกรณ์ชนิดเหล็กติดแน่นที่กลึงโลหะและใช้เลเซอร์ตัดแต่งอัลลอยด์สร้างเป็นเส้นลวดจัดฟันรูปร่างเฉพาะของขากรรไกรของคนไข้แต่ละคนโดยเฉพาะ เมื่อผสานกับประสบการณ์และความชำนาญของทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันที่นี่ (ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต / ทญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา) ผลงานที่ผ่านมา เราจึงได้รับการยอมรับจากคนไข้มากมาย รวมถึงรางวัลการจัดฟันไม่เพียงแต่ยอดเคสซึ่งอาจบอกได้ยากถึงคุณภาพการรักษา แต่การันตีโดยทั้งจากระบบอินวิสไลน์ (เคสตีพิมพ์ขึ้น global gallery สูงสุดในไทย) และระบบดามอน (Best finish award Damon 2020)
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
ทพ. วุฒิพงษ์ เหล่าอมต
หมอชิว
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
ทญ. พิมพ์สิริ กันต์พิทยา
หมอพิ้งค์

ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต ที่ปรึกษาและทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันประจำศูนย์ฯ Smile Operations  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอย่างเป็นทางการจาก บริษัท Align Technology เพื่อสอนการจัดฟันด้วยเครื่องมืออินวิสไลน์แก่ทันตแพทย์จัดฟันท่านอื่น ๆ ที่สนใจ อีกเหตุผลสำคัญที่คุณจะตัดสินใจเลือกรับการรักษากับเรา คลินิกเฉพาะทางจัดฟัน โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจัดฟัน Smile Operations

การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

ทำไมต้องจัดฟันอินวิสไลน์ที่นี่

จัดฟันด้วยเครื่องมือดามอน

       แบรคเกตจัดฟันที่ไม่ต้องอาศัยยางสีสันรัดลวดจัดฟันอีกต่อไป เครื่องมือชนิดมีล็อกในตัวเพื่อการเคลื่อนฟันที่ราบรื่นนุ่มนวลขึ้น (Passive Self-Ligate Bracket)  DAMON คือแบรนด์อันดับ 1 ของโลก ในเรื่องแบรคเกตชนิดมีล็อกในตัว ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง Smile Operations จึงเลือกใช้ เพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพ ลดความถี่ของการมาพบทันตแพทย์จัดฟัน ไม่ต้องมาพบทันตแพทย์ทุกเดือน เคลื่อนฟันอย่างราบรื่น นุ่มนวล แต่เร็วกว่าระบบการเคลื่อนฟันด้วยแบรคเกตชนิดอื่น ๆ และรักษาโดยทันตแพทย์จัดฟันผู้ได้รับรองความเชี่ยวชาญจากทันตแพทยสภาเท่านั้น ค้นหารายชื่อได้จากฐานข้อมูลของทันตแพทยสภา

การจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร

     นอกจากการจัดฟันเพื่อแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันแล้ว ในหลายกรณี ความผิดปกติเหล่านั้น ไม่ได้มีสาเหตุมาจากฟันเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากขนาด หรือตำแหน่งที่ไม่สมดุลกันของกระดูกขากรรไกร ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กเกินไป เกิดขึ้นกับขากรรไกรบน ขากรรไกรล่าง หรืออาจเกิดร่วมกัน ความผิดปกติในลักษณะนี้ ไม่สามารถแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องทำการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร เพื่อจัดการสาเหตุที่แท้จริง
ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร มักมาพบทันตแพทย์จัดฟันด้วยปัญหาหลายรูปแบบ เช่น ฟันหน้าสบคร่อมกัน คางยื่น คางเบี้ยว ใบหน้ายาว ใบหน้าทั้งสองข้างมีขนาดไม่เท่ากัน ยิ้มแล้วมองเห็นแต่ฟันล่าง ยิ้มแล้วเห็นเหงือก ฟันหน้ายื่นเหยิน ฟันหน้าสบเปิด กัดเคี้ยวอาหารไม่ได้ และอีกหลากหลายปัญหา โดยพบว่าส่วนใหญ่ มักมีระดับความรุนแรงของปัญหามากกว่าผู้ป่วยทั่วไป ซึ่งนอกจากทำให้ไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังส่งผลกระทบต่อความสวยงามของใบหน้า มีผลต่อความมั่นใจ รวมไปถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วย
     วิธีการรักษาที่เหมาะสมในความผิดปกติรูปแบบนี้ คือการจัดฟันร่วมกับผ่าตัดกระดูกขากรรไกร เป็นการทำงานร่วมกันของทันตแพทย์จัดฟันและศัลยแพทย์ เพื่อทำงานร่วมกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการรักษา ที่ SMILE OPERATIONS เรามีทีมแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ข้อมูลการวินิจฉัยที่ชัดเจน และนำมาวางแผนการรักษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากในวิธีการรักษารูปแบบใหม่ๆ ซึ่งช่วยร่นระยะเวลาการรักษาในเคสจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร ทำให้ผู้ป่วยเห็นผลการรักษาได้รวดเร็วมากขึ้น ไม่ต้องทุกข์ทรมานกับช่วงเวลาที่ใบหน้ามีความสวยงามลดลงก่อนการผ่าตัด ดังเช่นวิธีการดั้งเดิม อีกทั้งชนิดเครื่องมือที่ใช้ก็สามารถเลือกได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแบรกเกตโลหะแบบดั้งเดิม ระบบแบรกเกตเฉพาะบุคคล หรือเครื่องมือจัดฟันแบบใส (อินวิสไลน์) ก็สามารถให้ผลการรักษาที่ดีได้เช่นเดียวกัน

- ผู้ป่วยเพศหญิง มาด้วยปัญหาคางยื่น เบี้ยว และฟันหน้าสบเปิด ไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้
- เนื่องจากมีปัญหาของกระดูกขากรรไกรหลายส่วน จึงวางแผนการผ่าตัดในลักษณะที่ต้องเตรียมฟันบางส่วนก่อนการผ่าตัด (early surgical approach)
- ใช้เวลาเตรียมฟันก่อนการผ่าตัด 6 เดือน
- วางแผนการผ่าตัดด้วยระบบดิจิตอล โดยใช้ภาพรังสีสามมิติ ร่วมกับ แบบจำลองฟันสามมิติ ในการจัดวางตำแหน่งกระดูกและการสบฟันที่ต้องการ ผลิตเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการผ่าตัด
- ผ่าตัด ขากรรไกรบน-ล่าง และปรับตำแหน่งของคาง เพื่อให้ได้สัดส่วนใบหน้าที่เหมาะสม
- ภายหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยมีใบหน้าที่ได้สัดส่วนมากขึ้น แก้ไขตำแหน่งคางที่เบี้ยว แก้ไขฟันหน้าสบเปิด ผู้ป่วยพอใจผลการผ่าตัด
- ขั้นตอนภายหลังการผ่าตัด ยังต้องทำการจัดฟันต่อเพื่อแก้ไขการสบฟันภายหลังการผ่าตัด ตามแผนการรักษาที่วางไว้

เคสผ่าตัด34
เคสผ่าตัด34
เคสผ่าตัด24
เคสผ่าตัด24
เคสผ่าตัด14
เคสผ่าตัด14
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

จัดฟันด้วยเครื่องมือแบรคเกตโลหะ

แบรคเกตโลหะและลวดจัดฟันคุณภาพ premium จากสหรัฐอเมริกา เหมาะสำหรับการแก้ไขการสบฟันผิดปกติ/การเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติทุกรูปแบบ และมีประสิทธิภาพที่ดีเป็นที่ยอมรับกันมาช้านาน

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ฟอกสีฟันขาวด้วยระบบ ZOOM!

ระบบการฟอกสีฟันระดับมืออาชีพ ที่ช่วยทำให้รอยยิ้มของท่านขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ภายใน 45 นาที (ไม่รวมขั้นตอนการป้องกันเหงือก) ZOOM! ใช้เทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะในการฟอกสีฟันอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยและต้องการเห็นผลอย่างรวดเร็ว ขั้นตอนการทำงานของ ZOOM! เริ่มต้นโดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อย ปกปิดผิวหนังรอบปาก ตลอดจนเหงือกให้พ้นจากการโดนแสง เว้นไว้เพียงผิวหน้าของฟันที่ต้องการฟอกสีฟันเท่านั้น จากนั้นทันตแพทย์จะทาเจลที่ได้ออกแบบมาให้ทำงานควบคู่กับแสงจากเครื่อง ZOOM! เพื่อกระตุ้นให้เจลแตกตัวและปล่อยสารที่มีคุณสมบัติกำจัดสี ซึมผ่านเข้าไปในเนื้อฟัน เพื่อฟอกสีฟันให้ขาวขึ้น ผลของการฟอกสีฟันนี้ จะคงอยู่ได้นานเท่าใด ขึ้นอยู่กับการดูแลฟันหลังจากการฟอกสีฟัน โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ได้ประมาณ 1 – 2 ปี

ฟอกสีฟันขาวด้วยระบบทำเองที่บ้าน

การฟอกสีฟันสูตรอ่อนโยน เหมาะกับผู้ไม่เร่งรีบ และต้องการผลที่ทนนาน หัวใจสำคัญคือ “ถาดฟอกสีฟันที่พอดีกับปากของคุณคนเดียวเท่านั้น” ทันตแพทย์จะสร้างถาดฟอกสีฟันเฉพาะตัวคุณ หมายถึงจะฟิตพอดีกับฟันและช่องปากของคุณเพียงคนเดียว เพื่อการป้องกันเจลฟอกสีฟันรั่วซึมไปสัมผัสถูกเหงือกจนอาจเกิดการระคายเคืองได้ คุณจะได้รับเจลฟอกสีฟันจำนวนหนึ่ง พร้อมรับคำแนะนำถึงวิธีการใช้และข้อควรระวัง และเทียบเฉดสีฟันก่อนฟอกเอาไว้ก่อน เพื่อเปรียบเทียบกับสีฟันหลังจากฟอกแล้ว

วีเนียร์ (เคลือบฟันเทียม)

เคลือบฟันเทียม คือพอร์ซเลนหรือเซรามิคเกรดคุณภาพสูงสุดเป็นแผ่นบาง ปิดลงบนผิวเคลือบฟัน สวยงามดูเป็นธรรมชาติ แก้ไขการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ทันที โดยไม่ต้องจัดฟัน ปรับเปลี่ยนขนาดของฟันที่เล็ก หรือใหญ่เกินไปให้ได้สัดส่วนที่งดงาม ปิดช่องว่าง แก้ไขฟันที่บิ่น แตกหัก ให้กลับมามีรูปร่างสมบูรณ์ ปกปิดสีฟันที่ไม่สม่ำเสมอ เช่น ฟันเข้มคล้ำเป็นสีเทาจากยาเตตราซัยคลิน หรือฟันตกกระ หรือฟันขรุขระไม่เรียบสม่ำเสมอกัน และยังสามารถเลือกเซรามิคให้มีสีขาวได้อย่างต้องการ เสียเนื้อฟันน้อยกว่าการบูรณะด้วยครอบฟัน เสริมสร้างความมั่นใจเวลายิ้ม

ครอบฟันพอร์ซเลนทั้งซี่

เมื่อฟันเสียหายเกินกว่าจะบูรณะด้วยวีเนียร์ หรือเคลือบฟันเทียม การบูรณะฟันให้กลับมามีลักษณะงดงามเป็นธรรมชาติที่สุด คือการครอบฟันด้วยพอร์ซเลนทั้งชิ้น พอร์ซเลน คือกระเบื้องเคลือบคุณภาพเลิศ ที่ให้ความงดงามแวววาวไม่ต่างจากเคลือบฟันตามธรรมชาติของมนุษย์ จึงไม่ให้ความรู้สึกแปลกปลอมหรือทึบตื้อไร้ชีวิตชีวาแบบโลหะ เมื่อครอบฟันถูกสร้างขึ้นมาจากพอร์ซเลนสมบูรณ์แบบทั้งชิ้น โดยปราศจากการเจือโลหะ ฟันของคุณจึงดูเหมือนใหม่ เป็นธรรมชาติ และสวยงามยิ่งกว่าเดิม

รากฟันเทียม

รากฟันเทียม

เป็นฟันปลอมที่ดีที่สุดในโลก ณ ขณะนี้ เพราะทลายทุกข้อจำกัดที่ฟันปลอมแบบถอดได้และแบบสะพานติดแน่นไม่อาจตอบโจทย์ของคุณได้ เลียนแบบฟันธรรมชาติได้สมจริงที่สุด ทั้งความสวยงามและการใช้งานบดเคี้ยวอาหาร ส่วนเป็นที่เป็นรากเทียมผลิดจากโลหะไทเทเนียมคุณภาพสูงเที่ยบเท่าวัสดุที่ใช้ในอวกาศของนาซ่า เลียนแบบฟันธรรมชาติได้แนบเนียนสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับฟันปลอมทุกประเภท ไม่ต้องการการกรอฟันข้างเคียงช่องว่างที่ถอนฟันออกไป จึงไม่รบกวนและไม่สูญเสียโครงสร้างฟันธรรมชาติเลยแม้แต่นิดเดียว สามารถประยุกใช้เพื่อเพิ่มการยึดอยู่ของฟันปลอมถอดได้บางประเภท เช่นในผู้ที่ไม่เหลือฟันในช่องปากเลย มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการบดเคี้ยว ทำความสะอาดง่ายเหมือนฟันธรรมชาติของคุณทุกประการ

Airflow Plus

Airflow Plus

AIRFLOW PLUS ลบเลือนคราบสีฝังแน่นบนผิวฟัน เอาใจใส่ผู้ดื่มชากาแฟและไวน์แดงเพราะผู้ที่ชื่นชอบรสหอมของชาและกาแฟ หรือแม้กระทั่งไวน์แดงย่อมรู้ดีว่าสิ่งที่ต้องแลกมาคือคราบสีเข้มติดแน่น ที่แปรงไม่ออก หรือแม้กระทั่งการขัดฟันปกติก็ยังต้องใช้เวลานาน AIRFLOW PLUS คือการพ่นผง Erythiol ความละเอียดเล็กเพียง 14 ไมครอน จึงอ่อนโยนแม้กระทั่งฟันน้ำนมและเหงือกอันบอบบางของเด็ก เมื่อพ่นสัมผัสผิวเคลือบฟัน จึงสามารถทลายกำแพงคราบสีออกได้อย่างหมดจดและอ่อนโยน ไม่รู้สึกเจ็บและระคายเคืองเหงือกและกระพุ้งแก้มอย่าง AIRFLOW รุ่นเก่า ทั้งยังมีรสชาติดีและเมื่อทำก่อนการฟอกสีฟันจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพของการฟอกสีฟันให้ขาวมากยิ่งขึ้น

Be Proud Of Your Smile

จัดฟันแบบใส อินวิสไลน์

จัดฟันแบบใสมีหลายยี่ห้อ แต่เราเจาะจง “อินวิสไลน์” เพราะอินวิสไลน์เท่านั้นที่มีระบบจัดฟันตั้งแต่ต้นจนจบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์สุดยอดอัจฉริยะ การจัดฟันของคุณจึงไม่มีใครมองเห็น ทานทุกอย่างได้สบายใจไร้กังวล

จัดฟันแบบดามอน

ดามอนคือแบรคเกตจัดฟันชนิดมีระบบล็อกลวดจัดฟันในตัว ไม่ต้องใช้ยางสีสันรัดลวด จึงมีความฝืดน้อย ฟันเคลื่อนรวดเร็วเรียบลื่น เหมาะกับเคสยุ่งยากซับซ้อนบางประเภท ใช้เวลาน้อย ไม่ต้องพบทันตแพทย์จัดฟันทุกเดือน

X-ray / CT scan

เราให้บริการถ่ายเอกซเรย์ระบบดิจิตอลความคมชัดสูงสุด เพื่อการเตรียมตัวก่อนจัดฟัน และถ่าย CT ขากรรไกร เพื่อประกอบการฝังรากฟันเทียม ราคาไม่แพง มาตรฐานระดับโรงพยาบาลเอกชน

จัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดโลหะพร้อมยางหลากหลายสีสัน

เครื่องมือจัดฟันชนิดโลหะพร้อมยางหลากหลายสีสัน ถูกใจวัยรุ่น ด้วยเครื่องมือคุณภาพสูง เพื่อให้คุณยิ้มได้มั่นใจขึ้น บอกลาฟันเก ฟันเหยินไปได้เลย

รากฟันเทียม

ทดแทนฟันที่สูญเสียไปด้วยรากฟันเทียมซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเลียนแบบฟันธรรมชาติได้แนบเนียนที่สุด และสะดวกสบายที่สุด

บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก
(1-13 ขวบ)

คุณกังวลใช่ไหมว่าจะพาหนูน้อยไป หาหมอฟันที่ไหนดี ข่าวดีคือเรามีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับเด็กโดยตรง รีบพาเด็กน้อยมาพบกับเราแต่เนิ่น ๆ ก่อนจะมีอาการปวดฟัน นอกจากไม่เจ็บปวดทรมาน ยังส่งเสริมทัศนคติที่ดีสำหรับเด็ก ในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน

Zoom! WhiteSpeed

คุณกังวลว่ายิ้มยังไงก็ไม่สวย เพราะมีฟันสีเหลืองน่าหดหู่ใช่ไหม ด้วยเทคโนโลยีแบบเดียวกับที่ดาราฮอลลีวูดและเหล่าเซเลบริตี้ทั้งในไทยและต่างประเทศใช้ ระบบฟอกสีฟัน ZOOM! เนรมิตฟันขาว ให้คุณภายใน 1 ชั่วโมง

Airflow Plus

AIRFLOW PLUS คือการพ่นทำความสะอาดฟัน เพื่อทำลายคราบสี อย่างหมดจดและอ่อนโยน และเมื่อทำก่อนการฟอกสีฟันจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพของการฟอกสีฟันให้ขาวมากยิ่งขึ้น

ความสำเร็จของเรา

ภาพบรรยากาศ เปิดตัว Smile Operations สาขา รพ.นครธน

                งานเปิดศูนย์ทันตกรรม รพ.นครธน X Smile Operations เพื่อฟันที่คุณรักในย่านพระราม 2 และฝั่งธน การมีรอยยิ้มที่สวยงามและสุขภาพฟันที่ดี ในทุกช่วงวัย คือสิ่งที่หมออยากให้ทุกคนได้รับ

ติดต่อ

สาขา หนองแขม


รพ.วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ชั้น 3 อาคาร 5A ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
Phone: 02-441-6988-89
Line ID: @smileoperations
Hotline: 062-640-4098

สาขา แยกไฟฉาย จรัญสนิทวงศ์

รพ.วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 240/2-4 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 28/6 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
Phone: 02-409-5192
Line ID: @smileoperations
Hotline: 062-640-4098

สาขา รพ.นครธน

รพ.นครธน เลขที่ 1 ซอยพระรามที่ 2 ซ. 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Phone: 02-450-9999 ต่อ 1346 , 1347
Line ID: @smileoperations
Hotline: 062-640-4098

Smile Operations สาขาหนองแขม

Smile Operations สาขาแยกไฟฉาย

Smile Operations สาขารพ.นครธน